Antikorové laná Jakob Basic 6, Vertiguide

Antikorové laná radu Basic 6 sú použiteľné ako statické prvky objektov, rovnako dobre ako aj pri estetickom a funkčnom dotváraní priestoru. Svojim rozsahom a hĺbkou sa stal nástrojom na riešenie akejkoľvek realizácie s lanami. Najčastejšou aplikáciou je  výplň zábradlia.

Riešenie pre akékoľvek realizácie s lanami

Lanká pre zábradlia sú navrhované v priemere 3 až 6 mm.
Ako tiahla prístreškov sa potom požadujú vyššie priemery od 6 do 10 mm. 
Laná pre statické účely vo vyšších priemeroch
nájdete v produktovom rade Program C.

Katalóg Basic 6, Vertiguide

V tomto duchu je koncipovaný aj katalóg, vhodný hlavne pre architektov, projektantov a inžinierov, ktorý na 220-tich stranách ponúka komplexné technické informácie o každom konkrétnom produkte. Katalóg je s trojjazyčným popisom - nemecky, francúzsky a anglicky.

Do vašej pozornosti dávame optimalizovanú verziu katalógu Basic 6 vo formáte PDF pre mobilné zariadenia ako sú tablety, smart telefóny, alebo i-Knihy.

Basic 6 41,7 MB

Basic 6 (smartfóny+tablety)38,5 MB

Vertiguide 2,2 MB

Výplne zábradlí lankami Jakob sú v praxi najrozšírenejšou oblasťou. V katalógu Vertiguide sme pre vás vytvorili zostavy výhradne zvislých laniek pre zábradlia.

Výhody  a nevýhody zvislého (vertikálneho) usporiadania lankovej výplne

Zvislé lanká sú namáhané menej a priaznivejšie ako vodorovné. 

Pri zvislom usporiadaní môžeme navrhovať (dnes veľmi obľúbené) subtílnejšie, priam tenké stĺpiky. Lanko musíme v každom prípade napnúť, býva to cca. 1 až 3% hodnoty pevnosti lanka. Táto sila nezaťažuje stĺpiky, ale madlo (resp. nosník pod madlom) a v dolnej časti podlahu, alebo spodnú časť rámu (nosník) zábradlia.

Nevýhodou zvislého usporiadania laniek je väčší počet koncoviek ako pri vodorovnom smere laniek.  

Výhody  a nevýhody vodorovného (horizontálneho) usporiadania lankovej výplne

Výhodou vodorovného usporiadania laniek je menší počet koncoviek ako pri zvislom smere laniek.

Horizontála je "trendy" je moderná.

Nevýhodou je namáhanie koncových stĺpikov od (často nechcených) síl v lankách , ktoré preto musíme dimenzovať tuhšie, tzn. musia mať väčší moment zotrvačnosti. Najčastejším prípadom neželaného namáhania lanka a tým aj koncových stĺpikov je ak dieťa stojí, alebo poskakuje na vodorovnom lanku. Lanko sa síce neroztrhne, ale môže plasticky deformovať krajné stĺpiky. Predídeme tomu dobrým návrhom.

Niektorí úradníci pri kolaudácii argumentovali proti vytváraniu rebríkov formou vodorovných laniek. Toto našťastie ustupuje. Všeobecne prevláda názor: ak chce dieťa niečo preliezť, tak to jednoducho urobí. 

V každom prípade je potrebné dodržiavať ustanovenia platných noriem:

STN 74 3305 Ochranné zábradlia.
STN 73 4130 Schodiská a šikmé rampy.
STN 92 0201-3  Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb. Ďalej zmeny STN 92 0201-3/Z1, Z2, Z3.


Vlastníme tieto normy, ako aj licenciu na prenos textu a obrázkov. V prípade potreby sa na nás kedykoľvek obráťte. Žiadanú časť (výňatok) vám zdarma radi poskytneme.