SIMPSON Strong-Tie® statika

Profi Katalóg je určený aj pre odbornú verejnosť, najmä statikov.

Tabuľky únosnosti v tomto katalógu:

  • Charakteristické hodnoty Rk vychádzajú z aktuálnych noriem ETA, ako aj z EC5 poťažne z DIN1052.
  • Tieto hodnoty je potrebné prepočítať na výpočtové hodnoty únosnosti Rd za použitia príslušného súčiniteľa  kmod  a súčiniteľa materiálu γM
  • Pre γM voľte 1,3.

Connector Selector/ Návrhár spojok

Nemusíte byť ani statik, použitím nášho dokonalého a pritom šikovného softvéru na stiahnutie  si rýchlo a ľahko vyberiete správny spojovací prvok pre každý váš projekt. Potrebujete poznať iba prierezy svojich drevených prvkov,  sily  (tiaže) a ich smer pôsobenia. Sily sa udávajú v kilo  Newtnoch kN. Pre prevod hmotnosti na silu (od tiaže) približne platí vzťah  100 kg = 1 kN.
Zvoľte si krajinu (nie jazyk) a potom interaktívne postupovať. Vzhľadom na rýchlosť tejto pomôcky je dobrou cestou aj metóda pokus - omyl. Ak budete potrebovať pomoc zatelefonujte, alebo nám napíšte.

Anchor Designer/ Výpočet chemických kotiev

Je náročnejší, sofistikovaný softvér umožňujúci dôsledný návrh chemického kotvenia.
Pred samotným sťahovaním je nutné vyplniť krátky formulár. Povinnou informáciou je e-mailová adresa.
Na túto adresu vám príde správa s odklikom na stiahnutie softvéru, ak by sa vám túto aplikáciu zo stránky nepodarilo na prvý pokus stiahnuť.
Ak si nebudete vedieť poradiť kedykoľvek volajte, alebo nám napíšte.
Tento program je adekvátne k svojmu výkonu rozmernejší (277 MB) ako vyššie
popísaný softvér pre spojky na drevo.

Interaktivný nástroj pre stanovenie oblastí zaťaženia vetrom, snehom a seizmických oblastí online

Vyhľadávate príslušné hodnoty jednotlivých oblastí zaťaženia vetrom, snehom alebo seizmických oblastí pre zohľadnenie polohy vašich konštrukcií ešte stále pracne v tabuľkách? 


Potom je ten správny čas využiť novú a bezplatnú službu spoločnosti Dlubal Software. Teraz môžete príslušné oblasti a odpovedajúce hodnoty pre vaše projekty vyhľadať online. Stačí jednoducho zadať adresu v cieľovej oblasti alebo kliknúť na požadovanú polohu konštrukcie na mape a príslušné oblasti aj s hodnotami základného dynamického tlaku vetra, charakteristického zaťaženia snehom a zrýchlenia podloží sa vám zobrazí na obrazovke.