Antikorové laná Jakob Green Solutions

Green Solutions je špecializovaný systém na budovanie opôr pre popínavé rastliny - treláže v záhradách, v architektúre stavieb, zelené fasády na ochodných, obytných a priemyselných objektoch.

Riešenia pre záhradnú architektúru ako opory pre ťahavé rastliny

Pre lepšiu orientáciu pri projektovaní tu používame výhradne:

  • jediný priemer lanka ø 4 mm
  • jediný rozmer závitu M8 (ľavý, pravý)

Treláže a zelené fasády na mieru

Systém je šitý na mieru pre treláže nielen v záhradách ale obecne v architektúre stavieb. Zároveň ponúka riešenia zelených fasád na obchodných, obytných, občianskych a priemyselných objektoch.

Tu sa investor vždy môže oprieť o naše bohaté skúsenosti. Bezplatne vypracúvame aj výkresovú dokumentáciu.

Výstavba opôr pre popínavé rastliny (treláž) krok za krokom

Katalóg Green Solutions je koncipovaný ako príručka pre výstavbu opôr pre popínavé rastliny (treláž) krok za krokom. Objasňuje základné princípy navrhovania a fungovania takejto konštrukcie. Je určený pre architektov, projektantov, ako aj pre technicky zdatnejších laikov. Rovnako ako každý produktový rad, aj Green Solutions G1 možno ďalej kombinovať komponentami programov Webnet N2 a Basic 6.

Katalógy Jakob Green Solutions

Green Solution TECH. INFO G2 22,2 MB

Green Solution REFERENCIE G2 8,9 MB